Agrarische sector

Meer als voorheen is het steeds belangrijker dat agrarische ondernemers goed ondernemerschap tonen, de juiste keuzes kunnen maken en hun kostprijs in de hand kunnen houden. Bij SIFERWURK kan in ieder geval op de administratie- en accountantskosten worden bespaard; SIFERWURK hanteert veelal vaste tarieven, waardoor u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. SIFERWURK zorgt er voor dat er met het behaalde bedrijfsresultaat zo weinig mogelijk belasting betaald wordt, wat uiteraard uw netto rendement verbetert. Naast de gebruikelijke dienstverlening zoals het verzorgen van de administratie, het samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de belastingaangiften verzorgt SIFERWURK ook bedrijfseconomische cijfers en adviezen. Ook wanneer u een agrarisch bedrijf overneemt, verkoopt of gaat samenwerken in bijvoorbeeld de familiesfeer, kan SIFERWURK u van dienst zijn.

Nieuwsbrief

U hoeft bij SIFERWURK niet lang op uw jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting te wachten. Via een uitgebreide bespreking van de rapportages komt uw onderneming royaal aan bod en krijgt u diverse adviezen, waarmee u uw voordeel kunt doen. Tevens krijgt u elke twee maanden een nieuwsbrief met daarin ontwikkelingen op het gebied van fiscale zaken, bedrijfseconomische adviezen, subsidies, mestwetgeving, etc. die interessant voor u kunnen zijn.

Bedrijfseconomisch advies

De bedrijfseconomische adviezen van SIFERWURK komen tot stand a.d.h.v. een bedrijfseconomisch rapport. Dit rapport bevat cijfers en kengetallen per 100 kg melk (melkveehouderij) of 100 kg pootaardappelen c.q. per ha (akkerbouw). Voor een aantrekkelijke prijs heeft u bij SIFERWURK een bedrijfseconomisch rapport, dat u nog beter in staat stelt goede ondernemerskeuzes te maken.